ขายอุปกรณ์ โซล่าเซลล์ “สอศาสตราจารย์” ลงใต้ นำหลักการสู่การปฎิบัติ ผนึกกำลังภาครัฐ ภาคเอกชน ดูชน หนุนสร้างประดิษฐกรรมของใหม่สะอาดสู่ชุมชน

 

วิทยาลัยการอาชีพกันตัง จังหวัดจังหวัดตรัง เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน ลงชื่อความร่วมแรงร่วมมือ (MOU) รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดสิ่งใหม่ประดิษฐกรรมสู่ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพกันตัง รายปีงบประมาณ 2565 โดย มีนายเวลาเย็น แร่ทองคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง พร้อมกับสถานประกอบการและก็ชุมชน ในพื้นที่ ที่ ร่วมเซ็นชื่อในห้องที่ใช้สำหรับการประชุมศรีกันตัง วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

ขายอุปกรณ์ โซล่าเซลล์
ขายอุปกรณ์ โซล่าเซลล์

 

ขายอุปกรณ์ โซล่าเซลล์

 

 

 

 

 

 


เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวมาว่า ปัจจุบันนี้รัฐบาลให้ความใส่ใจต่อการจัดการเรียนการสอน โดยทำความร่วมแรงร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งภาคเอกชนเพื่อกำเนิดคุณภาพแก่นักเรียนให้มีความรู้และมีความเข้าใจ ความรู้ความเข้าใจ และก็ตรงตามความอยากได้ของสถานประกอบการ ทั้งยัง กระทรวงศึกษาธิการ ยังมีนโยบายผลักดันการค้นคว้าและก็ปรับปรุงของใหม่ยานยนต์กระแสไฟฟ้า (Electric Vehicle) โดยการศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัยแล้วก็ปรับปรุงขึ้นใช้เอง ช่วยเหลือการใช้พลังงานสะอาดและก็ตอบปัญหาการแข่งขันชิงชัยของประเทศ ซึ่งที่ทำการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศาสตราจารย์)ได้เคลื่อน ตามหลักการด้านของใหม่เทคโนโลยีดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้ว

ขายอุปกรณ์ โซล่าเซลล์
ขายอุปกรณ์ โซล่าเซลล์

 

 

วิทยาลัยการอาชีพกันตัง จังหวัดจังหวัดตรัง เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน ลงชื่อความร่วมแรงร่วมมือ (MOU) รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดของใหม่ประดิษฐกรรมสู่ชุมชน วิทยาลัยการอาชีพกันตัง รายปีงบประมาณ 2565 โดย มีนายเย็น แร่ทองคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง และสถานประกอบการรวมทั้งชุมชน ในพื้นที่ ที่ ร่วมลงชื่อในห้องที่ใช้สำหรับการประชุมศรีกันตัง วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

ขายอุปกรณ์ โซล่าเซลล์

ขายอุปกรณ์ โซล่าเซลล์

 

 

 

 

 


เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เผยออกมาว่า ปัจจุบันนี้รัฐบาลให้ความเอาใจใส่ต่อการจัดการเรียนการสอน โดยทำความร่วมแรงร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคเอกชนเพื่อกำเนิดสมรรถนะแก่เด็กนักเรียนให้มีความเข้าใจ ความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งตรงตามสิ่งที่มีความต้องการของสถานประกอบการ ทั้งยัง กระทรวงศึกษาธิการ ยังมีนโยบายช่วยเหลือการศึกษาเรียนรู้และค้นคว้าและทำการวิจัยรวมทั้งปรับปรุงของใหม่ยานยนต์กระแสไฟฟ้า (Electric Vehicle) โดยการศึกษาวิจัยแล้วก็ปรับปรุงขึ้นใช้เอง เกื้อหนุนการใช้พลังงานสะอาดแล้วก็ตอบปัญหาการแข่งขันชิงชัยของประเทศ ซึ่งที่ทำการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศาสตราจารย์)ได้ขับ ตามแนวนโยบายด้านของใหม่เทคโนโลยีดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
อง
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวถัดไปว่าวิทยาลัยการอาชีพกันตัง ได้เริ่มดำเนินความร่วมแรงร่วมใจ (MOU) ปรับปรุงต่อยอดสิ่งใหม่ประดิษฐกรรมสู่ชุมชน โดยเกื้อหนุนการพัฒนาความร่วมแรงร่วมมือด้านวิชาการ อีกทั้งด้านหลักสูตรการศึกษาการสอน และก็พนักงานสายวิชาการ สายส่งเสริมวิชาการ และก็ผู้เรียน นิสิต โดยมีการแลกองค์วิชาความรู้ซึ่งกันและกัน แล้วก็ใช้ทรัพยากรด้านวิชาการด้วยกัน ช่วยเหลือแนวทางการทำศึกษาค้นคว้าด้วยกันเพื่อการพัฒนาสิ่งใหม่และก็องค์วิชาความรู้ใหม่ แล้วก็เกื้อหนุนความร่วมแรงร่วมมือสำหรับในการให้บริการทางวิซาการแก่สังคม ชุมชน ทั้งยังภาครัฐ และก็เอกชน
ซึ่งในโอกาสนี้ วิทยาลัยการอาชีพกันตังได้ปฏิบัติงาน ทำและก็มอบ รถไฟฟ้าชุมชน” ที่ประดิษฐ์ ดัดแปลงปรับปรุงแก้ไขโดยผลงานของคณะครูแล้วก็ผู้เรียน แล้วก็ ห้องเย็นชุมชน” เพื่อใช้เก็บแล้วก็ถนอมผลิตภัณฑ์ ให้สามารถไปสู่ตลาดตามกลไกแล้วก็ได้ราคาที่สร้างค่าแก่เกษตรกร พร้อมกับเปิดศูนย์การเรียนโซล่าเซลล์สู่ชุมชน รวมทั้ง ร้านค้าโซล่าคาเฟ่ ของวิทยาลัย

ขายอุปกรณ์ โซล่าเซลล์