คมไฟฝังผนัง

โคมไฟฝังผนัง

เทคนิคการติดตั้งโคมไฟฝังผนัง หากอยากให้บริเวณที่ติดตั้งดูโล่ง มักจะใช้วิธีทำช่องว่างเพื่อใส่ตัวโคมไฟเข้าไป ผลลัพธ์ที่ได้คือบริเวณที่ติดตั้งจะไม่มีโคมไฟโผล่ออกมา ดูกลมกลืนไปกับรอบข้าง ซึ่งแสงของโคมติดผนังมีหลายแบบเช่นโคมไฟกิ่งส่องขึ้นและลง หรือโคมไฟกิ่งให้แสงสว่างรอบโคม มีรูปแบบดวงโคมให้เลือกหลากหลายทั้งแบบ ทันสมัยและคลาสสิก

การใช้งาน

เป็นโคมไฟที่ใช้สำหรับติดบริเวณผนัง เพื่อเป็นแสงนำทาง ส่วนใหญ่มักติดตั้งตามแนวกำแพงเลียบทางเดินและบริเวณบันได

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

พื้นที่ที่ต้องใช้งานตลอดทั้งคืนควรเลือกใช้หลอดไฟ LED เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน