โคมไฟสนาม

โคมไฟสนามหรือโคมไฟเสาเตี้ย (Bollard light)

โคมไฟสนามหรือโคมไฟเสาเตี้ย เป็นโคมไฟติดตั้งบริเวณทางเดินเพื่อให้แสงสว่าง ความสวยงาม และความปลอดภัย โดยทั่วไปมีความสูงประมาณ 0.3-1 เมตร มักจะมีการกำหนดระยะความห่างตามดีไซน์ของผู้ออกแบบ ข้อดีคือไม่ทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกว่าแสงที่ได้รับไม่สว่างจนแสบตา

การใช้งาน

ติดตั้งบริเวณทางเดินเพื่อให้แสงสว่าง ให้แสงมีลักษณะเป็นจุดๆ
ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ควรใช้หลอดไฟ LED เนื่องจากโคมไฟเสาเตี้ย ส่วนใหญ่มักจะเปิดช่วงเวลากลางคืนเป็นเวลานาน
ควรใช้โคมไฟมตรฐาน IP54 ขึ้นไป (มาตรฐานการป้องกันฝุ่นได้ และป้องกันละอองน้ำที่ตกกระทบตัวอุปกรณ์ได้จากทุกทิศทาง)
ควรเลือกใช้แบบที่กระจายแสงได้ดี