โคมไฟส่องต้นไม้

โคมไฟส่องต้นไม้ (Tree Uplight)

ลักษณะของโคมไฟส่องต้นไม้จะมีการกระจายแสงแบบวงกว้างและวงแคบเพื่อเลือกใช้จัดแสงตามทรงของต้นไม้ให้เหมาะสม และให้เห็นสีสันของใบไม้, ลำตัน, รูปทรง ของต้นไม้ได้ชัดเจน โดยทั่วไปมีการให้แสง2แบบ คือแบบแสงกว้างสำหรับต้นไม้ทรงพุ่มกว้าง และแบบแสงมุมแคบสำหรับตันไม้ที่มีลำต้นสูงยาว

การใช้งาน

ใช้ตกแต่งต้นไม้และสวนให้สวยงามยามกลางคืน ให้เห็นสีสันของใบไม้, ลำตัน, รูปทรง ของต้นไม้ได้ชัดเจน

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ควรใช้หลอดไฟ LED เพื่อลดความร้อนจากไฟที่จะส่องกระทบต้นไม้