โคมไฟใต้น้ำ

โคมไฟใต้น้ำ (Underwater light)

โคมไฟใต้น้ำเป็นโคมไฟที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในน้ำโดยเฉพาะ ส่วนใหญ่ต้องต่อผ่านหม้อแปลงเพื่อแปลงกระแสไฟฟ้าให้เหลือ 12V หรือ 24v เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่สัมผัสน้ำโดยตรงในกรณีที่เกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว สำหรับตัวโคมไฟใต้น้ำจะใช้วัสดุเป็นสเตนเลสเพื่อป้องกันการกัดกร่อนของน้ำในสระ และมียางกันน้ำไม่ให้มีรูรั่วซึมเข้าไฟ โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ แบบฝังผนังกับติดลอย

การใช้งาน

ใช้ตกแต่งตามสระน้ำ, บ่อน้ำตก, บ่อปลาและสระว่ายน้ำ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานในเวลากลางคืน

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

การเลือกรูปแบบการใช้งานควรพิจารรณาตามความเหมาะสมของพื้นที่นั้นๆ เช่น หากเป็นการใช้งานในสระว่ายน้ำที่มีคนว่าย ไม่ควรใช้แบบติดลอยเพราะอาจเกิดอันตรายกับผู้ใช้งานได้