โซล่าเซลล์ ขอนแก่น GULF ผนึก WHA ตั้งบริษัทร่วมหุ้น ฝ่าธุรกิจโซลาร์รูฟท็อป ในนิคม

 

 


“กัลฟ์ 
เอ็นเนอร์จี” ร่วมหุ้นกับ ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น” ตั้งบริษัทฝ่าธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานจากแสงอาทิตย์ในนิคมอุตสาหกรรม

โซล่าเซลล์ ขอนแก่น
โซล่าเซลล์ ขอนแก่น

 

“GULF”

ผนึก “GUNKUL” ตั้งบริษัทร่วมหุ้น ผลิตพลังงานสะอาด 1,000 เมกะวัตต์

“GULF”

ประสานมือ “CRC” ร่วมหุ้นผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ บนหลังคาไทสิ่งของ

โซล่าเซลล์ ขอนแก่น
โซล่าเซลล์ ขอนแก่น

 

 

 


บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชนหรือ GULF แจ้งตลาดหุ้นที่ประไทย (ตลท.) โดยริ กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด (GMP1) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ตั้งขึ้นบริษัท กัลฟ์ เอ็มพี ดับบลิวเอชเอ จำกัด (Gulf MP WHA1) ด้วยทุนสำหรับจดทะเบียน 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิต แล้วก็ขายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานจากแสงอาทิตย์บนหลังคา หรือ โซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) ให้ลูกค้าอุตสาหกรรมของโรงงานกระแสไฟฟ้า 12SPP
ภายใต้บริษัทกัลฟ์ เอ็มพี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมของกรุ๊ปบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA) ซึ่งลูกค้ากรุ๊ปดังกล่าวข้างต้นมีความต้องการจะจัดตั้ง โซลาร์รูฟท็อป โดยประมาณ 100 เมกกะวัตต์

โซล่าเซลล์ ขอนแก่น
โซล่าเซลล์ ขอนแก่น

 

 

 

 

โดย GMP1 มีแผนการที่จะเข้าลงทุนใน Gulf MP WHA1 ร่วมกับบริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด (WHA Solar) ที่เป็นบริษัทในกรุ๊ป WHA ในรูปร่างจำนวนร้อยละ 74.99 รวมทั้ง 25.01 เป็นลำดับ

โซล่าเซลล์ ขอนแก่น