โซล่าเซลล์ นอนนา กรุ๊ปยูบีอี ซื้อธุรกิจโซลาร์เซลล์ลอยน้ำ คาดลดทุนค่าไฟฟ้าปีละกว่า ล้าน

 

 


การบรรลุผลสำหรับในการเข้าซื้อกิจการค้า จังหวัดอุบลแดด นับเป็นการต่อตัวต่ออีกชิ้นที่สำคัญในด้านการผลิตความยั่งยืนทางพลังงานแบบเวียนครบวงจรเพิ่มจากหลายแผนการที่กรุ๊ปบริษัท UBE ได้ทำงานมาก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นการนำของเสียจากแนวทางการผลิตมาสร้างเป็นพลังงานเวียน โดยคราวนี้เป็นการประดิษฐ์พลังงานสะอาดจากแสงตะวัน ใช้พื้นที่ด้านในให้กำเนิดผลดีสูงสุดเป็น สามารถช่วยลดทุนค่าไฟที่ใช้ในกรรมวิธีการผลิตได้ราวๆ ล้านบาทต่อปี การเข้าซื้อกิจการค้าดังที่กล่าวมาข้างต้น จะเสริมประสิทธิภาพให้กรุ๊ปบริษัท UBE สามารถผลิตกำลังไฟฟ้าได้มากกว่า 10 เมกะวัตต์ต่อชั่วโมง จากพลังงานตอบแทน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์จะใช้พลังงานสะอาด 100%” นางสาวสุรียส กล่าว

โซล่าเซลล์ นอนนา
โซล่าเซลล์ นอนนา

 

กรุ๊ปบริษัท UBE มีเป้าหมายที่จะสร้างพลังงานหมุนวนเพื่อใช้เองข้างในกรุ๊ปบริษัททั้งหมดทั้งปวงครบ 100% เพื่อทุ่นค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและก็ลดการพึ่งพาอาศัยพลังงานจากข้างนอก รวมทั้งเป็นการสร้างความยั่งยืนและมั่นคงของระบบกระแสไฟฟ้าพร้อมกันไปกับการดูแลสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับการดำเนินการตามกรอบธุรกิจแบบ ESG ที่นึกถึงสภาพแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) รวมทั้งบรรษัทภิบาล (Governance) สำหรับเพื่อการเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า มีคุณภาพ รวมทั้งรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ได้รับผลพวงจากการดำเนินธุรกิจของกรุ๊ปบริษัท

โซล่าเซลล์ นอนนา
โซล่าเซลล์ นอนนา

 

นอกจากนั้น กรุ๊ปบริษัท UBE ยังประกอบธุรกิจผลิตก๊าซชีวภาพและก็กระแสไฟฟ้า โดยใช้วัตถุดิบซึ่งได้ผลสำเร็จพลอยได้จากแนวทางการผลิตเอทานอลรวมทั้งแป้งมัน นับว่าเป็นอีกหนึ่งทางสำหรับในการดำเนินธุรกิจที่สามารถจะช่วยลดอัตราการใช้พลังงานและก็ช่วยเหลือการใช้พลังงานหมุนวน โดยเดี๋ยวนี้ มีโรงผลิตก๊าซชีวภาพ โรง อาทิเช่น โรงผลิตก๊าซชีวภาพระบบ MUR (Methane Upflow Reactor) ปฏิบัติงานโดย UBE โรงผลิตก๊าซชีวภาพระบบ UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) ผลิตไฟฟ้าขนาด 1.9 เมกะวัตต์ 

โซล่าเซลล์ นอนนา
โซล่าเซลล์ นอนนา

 

 

 

และก็โรงผลิตก๊าซชีวภาพระบบ CLBR (Covered Lagoon Bio-Reactor) ผลิตไฟฟ้าขนาด 5.6 เมกะวัตต์ ปฏิบัติการโดย จังหวัด อุบลซันลาวเวอร์ (UBS) ที่สามารถทุ่นค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการผลิต และก็เพิ่มรายได้ให้กับกรุ๊ปบริษัทอีกทางหนึ่ง ตลอดจนช่วยยกฐานะความยั่งยืนมั่นคงในระบบกระแสไฟฟ้าของประเทศ และก็เป็นการดำเนินธุรกิจที่ดีต่อสภาพสิ่งแวดล้อม

โซล่าเซลล์ นอนนา