โซล่าเซลล์ บ้าน การปฏิสังขรณ์พลังงานลมของแผนการเดิม Oasis Wind ในเมืองแคลิฟอร์เนีย

 


โครงงาน Oasis Wind เป็นโครงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมที่มีขนาดจัดตั้ง 60 MW ตั้งอยู่ในทะเลทราย เมืองโมฮาวี เมืองแคลิฟอร์เนีย ประเทศอเมริกา เริ่มปฏิบัติงานคราวแรกในปี 2547 ในคราวนี้จะเป็นการฟื้นฟูโครงงานเดิมที่มีการจัดตั้งกังหันลมขนาด 1 MW ปริมาณ 60 ตัว โดยสำหรับในการแก้ไขใหม่นี้จะมีการจัดตั้งกังหันลม Vestas V112 ขนาด 3.45 MW ปริมาณ ตัว ขนาดใบพัด 112 เมตร สูง 94 เมตร แล้วก็กังหันลม V136 ขนาด 3.6 MW 11 ตัว ขนาดใบพัด 136 เมตร สูง 82 เมตร

โซล่าเซลล์ บ้าน
โซล่าเซลล์ บ้าน

โดยนาย Tim Maag รองประธานแล้วก็ผู้จัดการทั่วไปของกลุ่ม Wind Energy ของ Mortenson พูดว่า ตรงเวลาหลายทศวรรษแล้วที่พื้นที่บริเวณโมฮาวี เป็นที่เรียกร้องของโครงงานพลังงานลม แล้วก็พวกเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะเพิ่มคุณค่าของพื้นที่ด้วยโครงงานฟื้นฟูพลังงานลมนี้

โซล่าเซลล์ บ้าน

 

ยิ่งไปกว่านี้นาย Tim Maag ยังกล่าวอีกว่านอกเหนือจากการจัดหาพลังงานสะอาดแล้วก็การมีส่วนร่วมสำหรับการลดการปลดปล่อยก๊าสปรากฏการณ์เรือนกระจกของเมืองแล้ว โครงงานนี้จะมีประโยชน์ต่อพื้นที่โดยจะมีการจ้างงานอย่างต่ำ 100 คนในการก่อสร้างในโครงงาน โดยแผนการคาดว่าจะเสร็จในก.ย.

โซล่าเซลล์ บ้าน

 

 


และก็นอกเหนือจากนี้ยังมีโครงงานสร้างที่เก็บกักเก็บพลังงาน (energy storage project) ขนาด 2,297 MWh รวมทั้งโครงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากแดด (Solar Energy) ขนาด 809 MW ซึ่งอยู่ในเมืองเคอร์น เมืองแคลิฟอร์เนีย ประเทศอเมริกา โดยการก่อสร้างจะเริ่มในไตมาที่ ของปี 2564 รวมทั้งคาดว่าจะเสร็จในไตรมาสที่ ปี 2565

โซล่าเซลล์ บ้าน