โซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์  “โทล์ลเวย์” ติดแผงโซลาร์เซลล์ที่ทำการด่านเก็บค่าผ่าน ลดแก๊สสภาวะเรือนกระจก

 

โซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์


“โทล์ลเวย์” 
ทุ่มงบประมาณ 12.9 ล้านบาท เดินหน้าจัดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ผลิตพลังงานชดเชยใช้อาคารสำนักงานด่านเก็บค่าผ่านทาง ที่ กำหนดเป้าหมายจัดตั้งครบปลายปี 67 ช่วยอดออมค่าไฟเฉลี่ย 30 % ลดแก๊สปรากฏการณ์เรือนกระจก 225 TonCO2e ต่อปี

นายนพพล โพธิ์ขี ผู้อำนวยการข้างปรับปรุงธุรกิจและก็อุบายเพื่อความยั่งยืนมั่นคง สายงานปรับปรุงความยั่งยืนและมั่นคงหน่วยงาน บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชนเผยออกมาว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายของหน่วยงานที่ใส่รับกับแนวทางของประเทศ สำหรับการเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ด้านในปี คริสต์ศักราช 2050 รวมทั้งได้มีการตั้งความมุ่งหมายที่สม่ำเสมอหมายถึงการมุ่งสู่หน่วยงานที่มีการปลดปล่อยก๊าสปรากฏการณ์เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ข้างในปี คริสต์ศักราช 2065 นั้น โดยหนึ่งในแผนงานเพื่อประสบผลสำเร็จดังที่ได้กล่าวมาแล้วของดอนเมืองโทล์ลเวย์ เป็นการประหยัดพลังงาน หรือใช้พลังงานชดเชยในกิจกรรมการดำเนินการของบริษัทฯ ให้สูงที่สุด ซึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งก็คือการต่อว่าตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาอาคารสำนักงานใหญ่ และก็อาค้างค้างรด่านเก็บค่าผ่านทางอีกทั้ง ที่ เพื่อผลิตพลังงานสะอาดจากแดดใช้ชดเชยกำลังไฟฟ้าเล็กน้อย

โซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์
โซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์


ในปี 2565 บริษัทฯ ได้จัดการเรียนการสร้างจัดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ รวมทั้งในไตรมาส ปี 2565 มีแผนสำหรับการงานจัดตั้งในระยะที่ บนหลังคาอาคารสำนักงาน รวมทั้งหลังคาตึกด่านคิดบัญชีค่าผ่านทางดอนเมือง ซึ่งจะมีผลให้ด้านในปลายปีนี้ ดอนเมืองโทล์เวย์จะมีโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ใช้เอง ซึ่งจะมีกำลังในการผลิตโดยรวม 183 กิโลวัตต์ หรือโดยประมาณ 50% ของกลยุทธ์จัดตั้งทั้งสิ้นที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานจากแสงอาทิตย์สำหรับอาคารสำนักงานทั้งผองในธุรกิจ รวมทั้งมีแผนในการจะจัดตั้งเสริมเติมในปีต่อไป ดังนี้ ยังไม่รวมโครงงานเรียนการประหยัดพลังงาน แล้วก็การใช้พลังงานชดเชยสำหรับกระแสไฟฟ้าแสงไฟบนสายทางที่อยู่ระหว่างเรียนรู้เทคโนโลยีด้านการประหยัดไฟอาทิเช่น หลอด แอลอีดี เพิ่มเติมรวมกับพลังงานจากแสงอาทิตย์ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลการเรียนออกมาในเร็วๆนี้

โซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์
โซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์


นายนพพล กล่าวต่อว่าต่อขาน ดอนเมืองโทล์ลเวย์มีแผนการงานที่แจ่มแจ้ง สำหรับเพื่อการจัดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เสริมเติมโดยตลอด เพื่อเพิ่มกำลังในการผลิตรวมทั้งการใช้พลังงานหมุนวนในสถานที่ดำเนินการต่างๆของบริษัท ฯ ซึ่งในอดีตกาล มีการใช้งานกับโทรศัพท์เร่งด่วนทุกจุดของโทล์ลเวย์ และก็ได้ทดสอบทดลองจัดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบไฮบริดจ์ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์สลับกำลังไฟฟ้า ซึ่งคาดว่าข้างในปี พุทธศักราช 2567 จะมีโซล่าเซลล์จัดตั้งบนหลังคา มีกำลังในการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์รวม 373 กิโลวัตต์ ซึ่งคิดเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้งานโดยประมาณ 30% ของการใช้พลังงานในอาคารสำนักงานแล้วก็ตึกด่านทั้งผองในธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีจำนวนการใช้แรงงานราว 2.5 ล้านหน่วยต่อปี ไม่นับรวมค่าไฟแสงไฟบนสายทาง

โซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์
โซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์

 

 


สำหรับในการจัดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ใช้งบประมาณการลงทุนในระยะต้นราว 5.3 ล้านบาท ที่อาคารสำนักงานใหญ่แล้วก็ตึกด่านดอนเมือง ต่อไปจะทำงานจัดตั้งโซล่าเซลล์ในระยะต่อไปสำหรับตึกที่เหลือ งบประมาณลงทุนราวๆ 7.6 ล้านบาท โดยเหตุนั้นการลงทุนในคราวนี้นอกเหนือจากที่จะได้แก่การใช้พลังงานชดเชยจากพลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อช่วยลดโลกร้อนแล้ว คาดว่าบริษัทฯ จะได้ประโยชน์จากการลดค่าไฟจากแผนการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุการณ์ที่ปัจจุบันนี้ค่าไฟที่มีทิศทางปรับเพิ่มสูงมากขึ้น ยิ่งจะมีผลให้การลงทุนเพื่อใช้ไฟฟ้าน้อยลงฟ้าจากโครงงานนี้มีความคุ้มราคามากขึ้นไปอีก
การตำหนิตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาอาคารสำนักงานใหญ่ และก็ตึกด่านเก็บค่าผ่านทางเพื่อผลิตพลังงานสะอาดใช้ นับว่าเป็นหนทางที่มีความยั่งยืนมั่นคง ทั้งยังในมิติเศรษฐกิจแล้วก็สภาพแวดล้อม นอกเหนือจากการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้ว ดอนเมืองโทล์ลเวย์ ยังมีแผนการอื่นๆเป็นต้นว่า การใช้รถยนต์ EV ในกิจการค้าของบริษัทฯ การตำหนิตั้งสถานีชาจ์รถยนต์ EV สำหรับช่วยเหลือผู้รับบริการ การปลูกป่าผ่านกิจกรรม CSR เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสำหรับในการซับคาร์บอน เพื่อประสบผลสำเร็จของบริษัท ฯ สำหรับเพื่อการเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ด้านในปี คริสต์ศักราช 2050

โซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์

โซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์