โซล่าเซลล์ ราคา  จัดตั้งโซล่าเซลล์ จำต้องขอการไฟฟ้าไหม ??

 

 


การตำหนิโซล่าเซลล์ระบบออนกริด หรือระบบที่มีการเชื่อมขนานไฟจากการไฟฟ้าฯ “จะต้องขอหน่วยราชการ” โดยจำต้องขอถึง หน่วยงานร่วมกัน
หลายท่านอาจกำเนิดความข้องใจว่า จะต้องของอนุญาตอย่างไร?? ติดต่อหน่วยงานไหนบ้าง?? คณะทำงาน ECON SOLAR มาไขข้อสงสัยให้แก่ท่านแล้ว..
1. 
จำต้องขอ/แจ้ง ให้หน่วยราชการหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น ดังเช่น สำนักงานเขต เทศบาลหรือ อบต. ในท้องที่ที่บ้านตั้งอยู่รับรู้การตำหนิตั้งระบบโซล่าเซลล์ เพื่อขอปรับแก้ตึกเพื่อจัดตั้งระบบโซล่าเซลล์ โดยการยื่นเอกสาร ใบอนุญาติก่อสร้าง ดัดแปลงแก้ไขตึก หรือรื้อถอนตึก (อำเภอ1)
โดยตามกฎกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ปี 2558 ระบุวันที่ ตุลาคม 2558 บอกว่า
ติดแผงโซล่าเซลล์ บนหลังคาขนาดพื้นที่ไม่เกิน 160 มัธยมและก็มีน้ำหนักรวมไม่เกิน 20 กรัมกรัม/มัธยมไม่ถือเป็นการดัดแปลงแก้ไขตึก ซึ่งก็มีความหมายว่าไม่ต้องขอ แบบ อำเภอ1

โซล่าเซลล์ ราคา
โซล่าเซลล์ ราคา

 


แม้กระนั้นควรมีผลของการตรวจตราความยั่งยืนมั่นคงแข็งแรงที่ปฏิบัติแล้วก็รับประกันโดยวิศวกรโยธาตามกฏหมาย รวมทั้งจะได้หนังสือคำขอแจ้งจัดตั้งโซล่าเซลล์แทน

***

ควรมีแบบคำนวณ องค์ประกอบให้วิศวกรโยธา เซ็นแบบ ทั้งยัง กรณี

 

กรณี 1 ขอใบอนุญาติ อ.1           เมื่อ  ติดแผงโซล่าเซลล์ บนหลังคาขนาดพื้นที่  > 160 ม.2
                                                                        และมีน้ำหนักรวม  > 20 ก.ก./ม.2
      กรณี 2 ยื่นคำร้องแจ้งให้ทราบ      เมื่อ  ติดแผงโซล่าเซลล์ บนหลังคาขนาดพื้นที่ ≤ 160 ม.2
                                                                         และมีน้ำหนักรวม ≤ 20 ก.ก./ม.2

โซล่าเซลล์ ราคา
โซล่าเซลล์ ราคา

 


กรณีตึกอยู่ภายในเขตพื้นที่เขตควบคุมตึกโดยชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมตึก จำเป็นต้องขอปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงตึกโดยการตรวจตราพื้นที่เขตควบคุมตึกฯ สามารถถามไถ่ถึงที่กะไว้หน่วยงานรัฐบาลส่วนท้องถิ่น อย่างเช่น ที่ทำการเทศบาล อบต. ในท้องที่ที่ตึกตั้งอยู่
กรณีตึกตั้งอยู่นอกเขตควบคุมตึก ไม่ต้องขอปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงตึก ละเว้นอยู่ในข่ายเป็นตึกขนาดใหญ่เป็นพิเศษ (พื้นที่ 10,000 ตำรวจมัธยม ขึ้นไปหรืออาคารสูง (สูง 23 เมตร ขึ้นไปจะต้องขอดัดแปลงปรับปรุงแก้ไข (ถ้าหากอยู่นอกเขตควบคุมตึกให้ขอใบรับรองจากหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นด้วย)
กรณีหลังคาของตึกเป็นหลักคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่ต้องขอปรับเปลี่ยนตึก เนื่องด้วยไม่อยู่ในข่ายเป็นการปรับเปลี่ยนตึก

โซล่าเซลล์ ราคา
โซล่าเซลล์ ราคา

 

 

2.

ขอ กกพ. หรือ คณะกรรมการดูแลธุรกิจการค้าพลังงาน
โดย ติดต่อ หน่วยงาน กกพ. : คณะกรรมการควบคุมกิจการค้าพลังงาน เพื่อ แจ้งเว้นเสียแต่ฯ การสร้างกระแสไฟฟ้าจากพลังงานจากแสงอาทิตย์
กรณี (Inverter < 1,000 kVA) 1000 kVA*0.8 = 800 kW
ผ่านวิถีทางออนไลน์ สมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์ app04.erc.or.th/elicense
จำเป็นต้องแนบหลักฐานต่างๆพร้อม เอกสารสิทธิ์ อำเภอที่ได้มาจากอบต.หรือสำนักงานเขต แต่ว่าหากไร้ใบ อำเภอก็เป็นหนังสือคำขอ
แจ้งจัดตั้งโซล่าเซลล์แทน ถ้าหากหลักฐานสำหรับในการยื่นออนไลน์พื้นฐานครบถ้วนสมบูรณ์ ก็จะต้องปริ๊นเป็นกระดาษ เดินทางไปยื่นที่ ที่ทำการ กกพ.เขต
3. 
ยื่นขอขนานกระแสไฟฟ้ากับระบบกระแสไฟฟ้าของกฟน. (การไฟฟ้านครหลวงหรือกฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
ควรมีแบบ Single Line Diagram โดยมีวิศวกรไฟฟ้าที่ได้รับเอกสารสิทธิ์เซ็นต์การันตี โดยเมื่อจัดตั้งระบบโซล่าเซลล์ถูก
มีเอกสารครบแล้ว ยังจะต้องมี แบบแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการละเว้นไม่ต้องของรับเอกสารสิทธิ์ จากทาง กกพ.”
ทาง การไฟฟ้านครหลวง และก็ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก็เลยเข้าตรวจทานระบบถ้าหากผ่านก็เลยสามารถเริ่มใช้งานระบบโซล่าเซลล์ได้

โซล่าเซลล์ ราคา