โซล่าเซลล์ ลดค่าไฟ Solar Rooftop ช่วยใช้ไฟฟ้าน้อยลงได้เท่าใด

 

 


ขนาดของแผงโซลาร์ 120 X 60 ซม. จะมีพื้นที่ 0.72 ตารางเมตร รวมทั้งมีกำลังในการผลิตแผงละ 102 วัตต์จำเป็นที่จะต้องใช้แผงทั้งนั้นโดยประมาณ 10 แผง เพราะฉะนั้น ทุกๆกิโลวัตต์ของแผงโซลาร์ จะรับประทานพื้นที่บนหลังคาพอๆกับ 7.2 ตารางเมตร
โดยปกติแผงโซลาร์เซลล์จะผลิตกระแสไฟก้าวหน้าที่สุดเป็นตอน 10.00-15.00 น. ซึ่งพอๆกับว่าขณะนั้นบ้านที่ติด Solar Rooftop จะได้ใช้ไฟฟรีในทันทีโดยตรงผ่าน Inverter ยกตัวอย่าง

โซล่าเซลล์ ลดค่าไฟ
โซล่าเซลล์ ลดค่าไฟ


แผงขนาด กิโลวัตต์ จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 4,380 หน่วย/ปี ใช้พื้นที่จัดตั้งราว 20-25 ตารางเมตร ใช้ได้กับ หลอดไฟฟ้า 14 วัตต์ 10 ดวงทีวี แอลอีดี ขนาด 42 นิ้ว เครื่องตู้แช่เย็น 15 คิว เครื่องเครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU 2 เครื่อง ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึง 945,295 บาท ใน 25 ปี

โซล่าเซลล์ ลดค่าไฟ

 


แผงขนาด กิโลวัตต์ จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 7,300 หน่วย/ปี ใช้พื้นที่จัดตั้งราว 35-40 ตารางเมตร ใช้ได้กับ หลอดไฟฟ้า 14 วัตต์ 20 ดวงทีวี แอลอีดี ขนาด 42 นิ้ว เครื่องตู้แช่เย็น 15 คิว เครื่องเครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU 4 เครื่อง ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึง 1,575,491 บาท ใน 25 ปี

โซล่าเซลล์ ลดค่าไฟ

 

 


แผงขนาด 10 กิโลวัตต์ จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 14,600 หน่วย/ปี ใช้พื้นที่จัดตั้งราวๆ 70-80 ตารางเมตร ใช้ได้กับ หลอดไฟฟ้า 14 วัตต์ 40 ดวงทีวี แอลอีดี ขนาด 42 นิ้ว เครื่องตู้แช่เย็น 15 คิว เครื่องเครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU 6 เครื่อง ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึง 3,150,982 บาท ใน 25 ปี

โซล่าเซลล์ ลดค่าไฟ