โซล่าเซลล์  Solar Rooftop มีกี่ชนิด

 


อันที่จริงแล้ว จำพวกของ Solar Rooftop จะแบ่งตามจุดหมายสำหรับเพื่อการเอาไปใช้งาน คนที่พึงพอใจจัดตั้ง Solar Rooftop สามารถเลือกชนิดการต่อว่าตั้งที่เหมาะสมกับการความปรารถนาและก็ความใช้งานได้ ดังต่อไปนี้

โซล่าเซลล์


1. Solar Rooftop 
สำหรับขายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า
การต่อว่าตั้ง Solar Rooftop ชนิดนี้จะจัดตั้ง เพื่อผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วก็ส่งขายให้กับกฟน.หรือกฟภ. โดยจำต้องจัดตั้งมิเตอร์แยกจากมิเตอร์ที่ใช้วัดค่าไฟทั่วๆไป ดังนี้ ราคาของหน่วยวัดค่าไฟฟ้าก็ขึ้นกับแผนการของเมืองว่าจะต้องจ่ายเยอะแค่ไหน ที่สำคัญผู้จัดตั้ง Solar Rooftop สำหรับผลิตพลังงานและก็ขายให้กับหน่วยงานดังกล่าวมาแล้วข้างต้นควรต้องลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร

โซล่าเซลล์

 


2. Solar Rooftop 
สำหรับใช้เอง
ถ้าเกิดคุณอยากได้จัดตั้ง Solar Rooftop เพื่อผลิตพลังงานไว้ใช้เองแล้วก็ลดค่าไฟฟ้านั้นก็ทำเป็นด้วยเหมือนกัน โดยพลังงานจากแสงอาทิตย์จะช่วยทุ่นการใช้กำลังไฟฟ้า พูดอีกนัยหนึ่ง เริ่มต้นระบบจะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ช่วยเคลื่อนรูปแบบการทำงานของระบบต่างๆข้างในที่พักอาศัยหรือโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อพลังงานจากแสงอาทิตย์ถูกประยุกต์ใช้จนถึงเกือบจะหมดแล้ว ระบบจะเปลี่ยนแปลงมาเชื่อมต่อแล้วก็ใช้กำลังไฟฟ้าแทน ซึ่งช่วยทุ่นค่าใช้จ่ายได้ เนื่องจากทำให้พวกเราจำกัดการใช้กระแสไฟฟ้าได้อย่างดีเยี่ยม

โซล่าเซลล์

 

KPsolarlight

ผู้นำด้านโซล่าเซลล์รูฟท๊อป
( Solar Cell Rooftop )

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดผลกระทบ มลภาวะ และมลพิษที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมอันเกิดจากกระบวนการแปรรูปเชื้อเพลิงฟอสซิล

โซล่าเซลล์