Solar rooftop   ได้รับความพึงพอใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะนี้ เพราะเหตุว่ากระแสของการรักษาสภาพแวดล้อมทำให้คนหันมาใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานสีเขียว 

 

Solar rooftop

และก็ด้วยเทคโนโลยีที่ดีขึ้นไปๆมาๆทำให้ Solar  แพงไม่แพง แล้วก็มีแนวทางการจัดตั้งไม่ยุ่งยาก ลองมองกันว่า Solar นี้เป็นยังไง มีกี่จำพวก มีจุดเด่นยังไง แล้วก็ช่วยอดออมค่าไฟฟ้าได้เท่าใด
Solar
เป็นยังไง

Solar rooftop

 

 

ระบบสร้างพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ใช้ประโยชน์เป็นพลังงานเคลื่อนระบบต่างๆข้างในที่อยู่ที่อาศัย ตึก หรือโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้แทนกำลังไฟฟ้า เพื่อช่วยใช้ไฟฟ้าน้อยลงได้อย่างมีคุณภาพ
โดยปกติ ระบบสร้างพลังงานจากแสงอาทิตย์หรือ Solar Rooftop จะเปลี่ยนแปลงไฟกระแสตรง (Direct Current; DC) ให้เป็นไฟกระแสสลับ (Alternate Current; AC) แล้วจะเชื่อมต่อระบบจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าของกฟน.หรือกฟภ. โดยพลังงานจากแสงอาทิตย์จาก Solar  จะนำไปขายหรือใช้แทนกระแสไฟฟ้าก็ได้ทั้งหมด

Solar rooftop

 

Solar rooftop